Mer information om oss

Vi förvekligar kunnande

IT´s for you

Alfa eCares historia började för över 20 år sedan. I dag består bolagsgruppen av flera företag med specialiserade lösningar som arbetar tillsammans i en gemensam organisation för att kunna leverera helhetslösningar till företagets kunder.

Gemensamt för alla de ursprungliga företagen har varit att utforska teknikens och digitaliseringens möjligheter för att hjälpa verksamheter inom välfärdssektorn.

Vårt företag har idag cirka 100 personer som arbetar med försäljning, utveckling och förvaltning av digitala system för den nordiska marknaden. Bland våra kunder finns cirka 150 kommuner och flera privata företag inom olika branscher såsom äldreomsorg, förskoleutbildning, individ- och familjeomsorg, barnskydd, tandvård, tandteknik, rehabilitering och estetisk kirurgi.

Johanna Rehula

"Vi levererar säkra och användarvänliga lösningar, skapade i  teknikens framkant. Vi ställer höga krav på oss själva, och det märks i våra produkter."

JOHANNA reHULA, Systemexpert

Med uppkavlade ärmar

Vi levererar digitala system till regioner, kommuner och privata tjänsteleverantörer inom flera olika branscher, i Sverige och Norden.

Vi arbetar nära våra kunder vilket innebär att vi ser på oss själva som mycket mer än en systemleverantör. Vi vill försäkra oss om att er vardag och effekterna av att ta i bruk ett system från Alfa eCare bidrar till en positiv förändring. Ett nära samarbete där vi strävar mot ett gemensamt mål.

Vi satsar mycket på digital utveckling för att kunna omvandla tekniska framsteg till användarvänliga funktioner. Oavsett om det gäller komplexa tekniska krav för ett anbud, säkerställande av integration mellan befintliga system eller skapande av skräddarsydda lösningar, har vi erfarenheten och kunnandet. Vi arbetar nära våra kunder för att göra det enkelt att göra rätt.

Albert Winter, VD för Alfa eCare

Albert Winter VD Alfa eCare